Erasmus Universiteit Rotterdam

Jurist - Rotterdam

Alle vacatures Print Solliciteer
NederlandsEnglish

Vacature

Plaatsingsdatum 18-12-2018 Functiecategorie Juridisch
Standplaats Rotterdam Niveau Professional
Opleidingsniveau WO / PhD Dienstverband Vast contract - Bepaalde tijd m...
Uren 36 - 40 Salaris afhankelijk van opleiding en er...
Algemeen EUR

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde onderzoek universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. De wetenschappers en studenten werken aan het oplossen van mondiale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam, dat daarbij veelal fungeert als een levend stadslaboratorium. De EUR is een universiteit met lef en heeft de ambitie om excellentie na te streven om aantrekkelijk te zijn voor toptalent maar tegelijkertijd ook toegankelijk te blijven voor brede groepen. Zij onderscheidt zich door goede studiesuccessen, arbeidsmarktrelevantie van haar opleidingen, full career aanbod, een scherpe focus in het onderzoek en wijdvertakte internationale samenwerking. Belangrijke waarden voor de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn durf, nieuwsgierig, maatschappelijke betrokken, grensverleggend en streven naar succes.

Werken bij de Erasmus Universiteit Rotterdam betekent werken bij een ambitieuze universiteit met volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en eigen initiatief.

De universiteit telt ruim 28.000 studenten (waarvan ongeveer 5.500 met een niet-Nederlands paspoort), circa 2.800 medewerkers, 500+ hoogleraren en een jaaromzet van ongeveer € 550 miljoen.

De Algemene Bestuursdienst (ABD)

De ABD is de centrale staforganisatie van de Erasmus Universiteit. De dienst adviseert en ondersteunt het College van Bestuur (CvB) en facultaire besturen bij het waarmaken van hun strategische doelen, vooral op het gebied van kwaliteit, toegankelijkheid en financiering van onderwijs en onderzoek. Het College van Bestuur alsmede de decanen van de faculteiten zijn de primaire opdrachtgevers van de ABD.

De dienst wordt gevormd door de afdelingen Academische Zaken (AZ), Corporate Planning & Control (CPC), Bestuurlijke Zaken (BZ), Juridische Zaken (JZ) en het Chief Information Office (CIO). Ook het Erasmus Magazine is bij de ABD ondergebracht. De bestuursdienst wordt geleid door de directeur Algemene Bestuursdienst (tevens Secretaris College van Bestuur).

De Afdeling Juridische Zaken

De afdeling Juridische Zaken (JZ) ondersteunt het College van Bestuur (CvB) en de centrale organisatie onderdelen en faculteiten met kwalitatief hoogwaardige advisering en informatievoorziening. JZ werkt daartoe nauw samen met de bedrijfsjuristen bij HR van het University Support Centre, de Universiteitsbibliotheek en de faculteiten van de EUR. Samen leveren ze kennis en advisering aan de organisatie (o.a. algemeen privaatrecht, onderwijsrecht, inkoop en aanbestedingsrecht, medezeggenschap, privacywetgeving, intellectueel eigendomsrecht); ze zijn betrokken bij juridische procedures en klachtenregelingen voor studenten en medewerkers en bij de afhandeling van studenten en personeelsbezwaren. Daarnaast is er regulier contact met de juridische afdelingen van het Erasmus MC.

JZ ontwikkelt het beleid met betrekking tot bestuursrechtelijke zaken, (inter)nationale samenwerkingsverbanden (inclusief publiek-private juridische samenwerking corporate governance, juridische kwaliteit en integriteit). JZ voert procedures en/of levert ondersteuning daarbij; ze ontwerpt en toetst regelingen, subsidieaanvragen en contracten.

Als Secretaris onafhankelijke rechtsbeschermingscommissies en -colleges maak je deel uit van een enthousiast team van vijf juristen.

Werkzaamheden:

Je houdt je in het bijzonder bezig met:
 • het voorbereiden en behandelen van zaken (zowel inhoudelijk als procedureel) als secretaris van de onafhankelijke rechtsbeschermingscommissies en –colleges zoals:
  - het College van Beroep voor de Examens (CBE);
  - het Geschillencollege niet-initiële opleidingen (GNIO);
  - de Adviescommissie voor de bezwaarschriften (ACB);
  - de Commissie wetenschappelijke integriteit (CWI);
  - de Commissie Seksuele Intimidatie, Agressie en Geweld (SIAG);
  - de EUR Geschillencommissie Iudicium Abeundi (GIA).
 • ondersteunen van de onafhankelijke commissie bij de behandeling van bezwaarschriften en de colleges van beroep;
 • het beoordelen van ingediende bezwaar- en beroepschriften op ontvankelijkheid volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en jurisprudentie
 • het verzorgen van de agenda, gereed maken van de dossiers, schrijven van de concept-adviezen en concept-besluiten, het aansturen van de administratieve ondersteuning;
 • verdedigen van uitspraken van het CBE bij de bestuursrechter (CBHO), opstellen verweerschrift en voeren van verdediging ter zitting.

Daarnaast ben je inzetbaar voor:
 • het adviseren van bestuurders, decanen, Universiteitsraad, faculteitsraden en examencommissies over beleidsaangelegenheden;
 • het adviseren over de interpretatie van de WHW, Awb en interne regelingen (zoals het Bestuurs- en Beheersreglement van de EUR en de faculteitsreglementen);
 • proactief inspelen op actualiteiten en wetswijzigingen;
 • het verlenen van algemeen juridische ondersteuning op de afdeling juridische zaken;
 • het efficiënter inrichten van werkprocessen;
 • het opstellen, beheren en onderhouden van interne regelingen zoals het Bestuurs- en Beheersreglement van de EUR;
 • het onderhouden van contacten en samenwerken met interne en externe specialisten;
 • het zijn van een verbindende factor tussen gedecentraliseerde faculteiten en de centrale juridische afdeling;

Functie-eisen
 • Afgeronde academische opleiding Nederlands Recht met een bestuursrechtelijke afstudeerrichting (affiniteit met het privaatrecht en het arbeidsrecht/ambtenarenrecht is een pré);
 • Minimaal 3 jaar ervaring als secretaris bezwaar- en beroepsprocedures;
 • Uitstekende kennis van onderwijsrecht;
 • Omgevingsbewust en in staat contacten te leggen en te onderhouden’
 • Teamplayer;
 • Sterk analytisch vermogen, een praktische instelling en snel kunnen schakelen tussen verschillende dossiers;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
 • Excellente beheersing van de Nederlands en Engelse taal (minimaal niveau C1) is vereist;

Arbeidsvoorwaarden

Het dienstverband wordt aangegaan voor een periode van twaalf maanden met uitzicht op verlenging. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 3.637,- en maximaal € 4.978,- bruto per maand (schaal 11 CAO Nederlandse Universiteiten) bij een volledige werkweek.

De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder een vakantie uitkering van 8,0%, een eindejaarsuitkering van 8,3% en ruime verloffaciliteiten (o.a. 41 vakantiedagen bij een voltijdse werkweek) voor een goede balans tussen werk en privé. Verder is de EUR aangesloten bij het pensioenfonds ABP en biedt gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruik maken van een aantal faciliteiten, zoals sportaccommodatie en bibliotheek.

Nadere informatie

Voor meer informatie over de procedure en de functie kunt u contact opnemen met Angelo Rijsdijk via e-mail: rijsdijk@eur.nl

Uw sollicitatie met curriculum vitae kunt u uiterlijk 13 januari 2019 per e-mail richten aan Stella Joosten, HR Partner ABD via vacature-abd@eur.nl of via de 'Solliciteer' button.

Voor deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern geworven. Interne kandidaten genieten voorrang bij de selectie.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Meer informatie
Deze vacature betreft een fulltime functie.

Functiecategorie(ën) Juridisch
Branch(es) Onderwijs / Opleiding
Provincie(s) Zuid-Holland
Trefwoorden .

Contactgegevens

Contactpersoon Stella Joosten

Vestigingsplaats

Solliciteer